Meme Büyütme

Meme Büyütme

Meme Büyütme

MEME BÜYÜTME NEDIR ?

Memenin silikon protezlerle veya bazı dolgu materyalleri ile büyütülmesidir. Nadiren dolgu enjeksiyonları ve yağ enjeksiyonu tercih edilebilse de, hala dünyada en çok tercih edilen meme büyütme yöntemi, silikon meme protezleridir. Hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu ameliyatlardan biridir.

KIMLERE YAPILABILIR ?

Yapısal olarak küçük memeli veya doğum-emzirme sonrası memelerinde sönme/küçülme olmuş kadınlar bu ameliyat için adaydırlar. Memeleri orta büyüklükte olup sarkma problemi olan hastalar bu ameliyat için uygun değildirler. Bu hastalar için meme dikleştirme ameliyatı uygundur.

AMELIYAT ÖNCESI DEĞERLENDIRME

Hastanın beklentileri ameliyat öncesinde hekim tarafından değerlendirilir. Bu beklentilere uygun olarak büyütme miktarını hasta ve hekim birlikte belirler. Her ameliyattan önce olması gerektiği gibi meme büyütme ameliyatından en az 2 hafta önce sigara kesilmelidir. Hasta kullandığı ilaçlarla ilgili mutlaka hekimi bilgilendirmelidir. Ameliyat öncesi hekim tarafından meme ultrasonu veya mammografi istenebilir.


SILIKON PROTEZ SEÇIMI

Hastanın genel vücut yapısı, omuz ve göğüs kafesi genişliği, mevcut meme dokusunun kalınlığı, cilt yapısı ve elastikiyetine göre bir protez hacmi belirlenir. Hasta ile beraber değerlendirilir ve hastanın beklentileriyle uyumlu olup olmadığına karar verilir. İstenilen şekil ve dolgunluğa göre protezin şekli belirlenir.


AMELIYAT

Meme büyütme ameliyatı genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ortalama 2 saatlik bir ameliyattır. Hastanın durumuna ve hekimle hastanın beraber varacağı karara göre uygun kesi yeri belirlenir. Meme alt oluğu, meme başının alt çizgisi veya koltuk altından kesi yapılarak silikon protezler yerleştirilebilir. Bu kesi hatları genellikle 3-4 cm’dir. Kesiler vücudun doğal çizgileri içine yerleştirildiği için ameliyat izi minimaldir.

Protez meme dokusunun altına veya göğüs kasının (pektoral kas) altına yerleştirilebilir. Bu kararda hastanın istekleri de göz önünde bulundurulmakla beraber, meme dokusu kalınlığı ana belirleyici faktördür.

Kesi yapıldıktan sonra belirlenen planda bir cep oluşturularak silikon protez bu cebe yerleştirilir. Aynı cebe ameliyat sonrası birikebilecek kanı boşaltması için silikon tüpler yerleştirilebilr. Eğer yerleştirilmişse bu silikon tüpler ameliyattan hemen sonraki gün çıkarılır.

AMELIYAT SONRASI

Hasta ameliyattan sonraki gün taburcu olur. Memelerde bir miktar dolgunluk ve baskı hissi olabilir. Bu durum 2-3. günden sonra azalarak ortadan kalkar. Bu süreçte protezleri stabilize etmek ve baskı hissini azaltmak amacıyla destekleyici sütyenler veya bantlar kullanılabilir.

Hasta 2. günden sonra banyo yapabilir, 5-7.günden sonra işine dönebilir. 4-6 hafta kadar kolları zorlayıcı hareketlerden kaçınmak gerekir. Başlangıçta nispeten sert olan memelerin yumuşayarak normale dönmesi 6-8 haftada gerçekleşecektir.

AMELİYAT İZİ

Her ameliyatta olduğu gibi meme büyütme ameliyatında da kalıcı bir iz söz konusudur. Bu iz kullanılan tekniğe göre, meme alt oluğu, meme başı alt çizgisi veya koltuk altında olabilir. Ameliyat kesileri vücudun doğal çizgileri içerisine yerleştirildiği için çirkin bir görünüm arz etmezler. Hastada genetik olarak bir yara iyileşme problemi yoksa bu izler 3-6 ay sonra oldukça belirsiz hale gelirler.

SILIKON PROTEZLER VE EMZIRME

Silikon protezlerle meme büyütme ameliyatı sırasında süt bezleri zarar görmediği için emzirmede problem yaşanmaz. Yapılan araştırmalar da silikon protezlerin emzirme üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını göstermektedir.

SILIKON PROTEZLER VE MAMMOGRAFI

Ameliyat sonrasında mammografi ve ultrason ile meme görüntüleme yapılabilir. Silikon protezler bu görüntülemeyi engellemez. Ayrıca bu hastalara MR çekilmesinde bir sakınca yoktur.

SILIKON PROTEZLER VE HAMILELIK

Silikon protezler hamilelik için herhangi bir risk teşkil etmezler. Doğum sonrasında emzirme problemi yaşanmaz ve bebeğe herhangi bir yabancı madde aktarımı söz konusu değildir. Emzirme sonrası oluşabilecek sarkmalar için ayrıca toparlama işlemi yapılabilir.

×

WHATSAPP DESTEK HATTI
Bize Whatsapp Üzerinden Ulaşabilirsiniz

Whatsapp Destek